Institutionen för hälsovetenskaper

60%-seminarium: Elin Lundin, handikappvetenskap

11 september 2020 13:00 ZOOM

Titel: Older adults with dual sensory loss; prevalence, daily living and rehabilitation services

Presentatör: Elin Lundin, doktorand

Sakkunniga: Synneve Dahlin-Ivanoff, professor. Sektionen för psykiatri och neurokemi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet. 

Per-Inge Carlsson, docent. Insitutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Seminarieledare: Stephen Widén, docent. Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Om du är intresserad av seminariet, men har missat att anmäla dig, skicka ett mejl till This is an email address