Institutionen för hälsovetenskaper

60%-seminarium: Elin Karlsson, handikappvetenskap

24 september 2020 13:00 Zoom

Titel: ICF-core sets for hearing loss; validation and operationalization of Brief ICF-core set for hearing loss into a self-assessment instrument

Presentatör: Elin Karlsson, doktorand, Örebro universitet

Sakkunniga: Marie Öberg, docent, leg. audiolog. Öron-, näs- och halskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Liselott Hermansson, adjungerad professor, leg. arbetsterapeut. Ortopedteknik, Universitetssjukhuset i Örebro 

Seminarieledare: Elina Mäki-Torkko, professor. Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet. 

Om du är intresserad av seminariet, men har missat att anmäla dig, skicka ett mejl till This is an email address