Institutionen för hälsovetenskaper

Forskningsseminarium - Sabina Hellborg

24 augusti 2020 13:15 – 15:00 Zoom

Ämne: Bristande tillgänglighet och diskriminering av personer med funktionsnedsättningar.

Sabina Hellborg är Jur. dr i civilrätt och blev 2018 beviljad medel från Forte gällande ansökan med projekttitel ”Förbud mot bristande tillgänglighet - rättsliga möjligheter och begränsningar gällande ett aktivt deltagande för personer med funktionsnedsättning”.

Välkommen till ett seminarium i regi av forskningsmiljön IHV

Presentatör: Sabina Hellborg, Stockholms universitet

Vänligen anmäl dig till seminariet genom att klicka här senast 20 augusti. Zoomlänk skickas ut till anmälda fredag 21 augusti.