Institutionen för hälsovetenskaper

Kappaseminarium: Hanna Gabrielsson, medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap

07 september 2020 10:00 – 12:00 Zoom

Presentatör: Hanna Gabrielsson, doktorand

Granskare: Marie Materné, Universitetessjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, samt Camilla Warnicke, affilierad forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Seminarieledare: Mats Eriksson

Anmäl dig till seminariet här senast 30 augusti, så kommer manus samt ZOOM-länk att skickas till dig en vecka före seminariet.