Institutionen för hälsovetenskaper

Kappaseminarium: Malin Karlberg Traav, medicinsk vetenskap, inriktning hälso- och vårdvetenskap

03 februari 2020 10:15 – 12:00 P267, Prismahuset

Malin Karlberg Traav håller kappaseminarium för sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Avhandlingens titel: "Att stärka sjuksköterskors forskningsanvändning".

Granskare: Dimitri Beeckman, gästprofessor vid institutionen för hälsovetenskaper, samt Jenny Windahl, universitetslektor vid institutionen för hälsovetenskaper.

Anmäl dig till seminariet här senast 26 januari så kommer manus att skickas till dig en vecka före seminariet.