Institutionen för hälsovetenskaper

Anmälan

Anmälan till Diego Montiels slutseminarium 1/10

Behandling av personuppgifter

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter med syftet att administrera seminariet. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills seminariet äger rum. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address  

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

------------------------------------------

Processing of personal data

When your application is sent Örebro University will process your personal data for the purpose of administering the seminar. The data will be processed until the seminar has taken place. You can change or delete your data by contacting This is an email address.

More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.