Institutionen för hälsovetenskaper

Halvtidsseminarium: Konstantinos-Georgios Papaioannou, idrottsvetenskap

16 juni 2021 10:00 Digitalt via Zoom

Konstantinos-Georgios Papaioannou håller sitt halvtidsseminarium i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Arbetets titel: Impact of physical activity and dietary habits on body composition and meta-inflammatory factors in older adults.

Granskare: Julia König, lektor, Örebro universitet samt Anna-Karin Welmer, lektor, Karolinska Institutet.

Seminarieledare: Andreas Nilsson, lektor, Örebro unviersitet

Sista dagen för anmälan till seminariet har passerat. Om du vill göra en sen anmälan och få Zoomlänk skickad till dig, anmäl ditt intresse via e-post till This is an email address.