Institutionen för hälsovetenskaper

Manusseminarium: Lis Sjöberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

26 februari 2021 10:00 – 12:00 Digitalt via Zoom

Titel: Adolescents with congenital limb reduction deficiency; Experiences of treatment during childhood

Presentatör: Lis Sjöberg, doktorand

Granskare: Marie Lidskog, lektor och Lisa Spang, doktorand

Seminarieledare: 

Anmäl dig till seminariet här senast 18 februari, så kommer manus samt länk till Zoom att skickas till dig en vecka före seminariet.