Institutionen för hälsovetenskaper

Kappaseminarium: Fredrik Alm, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

09 april 2021 10:00 – 12:00 P229 samt digitalt via Zoom

Titel: Postoperative recovery in children after tonsil surgery with a focus on pain and pain management from the child’s, caregivers’, and professionals’ perspectives.

Presentatör: Fredrik Alm, doktorand

Granskare: Ulrika Nilsson och Emma Ohlsson

Seminarieledare

Anmäl dig till seminariet här senast 1/4, så kommer manus att skickas till dig en vecka före seminariet.