Institutionen för hälsovetenskaper

Halvtidsseminarium: Mikael Svanberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

23 april 2021 10:00 Digitalt via Zoom

Mikael Svanberg håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Arbetets titel: Psykologiska faktorers betydelse vid rehabilitering av långvarig smärta. (Psychological factors in chronic pain rehabilitation.) 

Granskare: Gunnar Bergström, professor, Högskolan i Gävle. Anna Söderlund, professor, Mälardalen Högskola.

Seminarieledare: Katja Boersma, professor, Örebro unviersitet.

Anmäl dig till seminariet här senast 15/4, så kommer manus samt Zoom-länk att skickas till dig en vecka före seminariet.