Institutionen för hälsovetenskaper

Slutseminarium: Lucas Janemalm, idrottsvetenskap

26 februari 2021 10:00 Digitalt via Zoom

Licentiatuppsats, titel: The Complexity in Complex Movement

Presentatör 
Lucas Janemalm, doktorand (licentiat), Örebro universitet

Sakkunniga
Britta Thedin Jakobsson, lektor, Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Gymnastik- och idrottshögskolan
Marie Öhman, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Seminarieledare 
Dean Barker, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Sista anmälningsdag för det här seminariet har passerat. Hör gärna av dig till This is an email address om du vill göra en sen anmälan och ta del av manus inför slutseminariet.