Institutionen för hälsovetenskaper

Halvtidsseminarium: Anna-Karin Mouazzen, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

26 januari 2022 10:15 Digitalt via Zoom

Titel: Occupational health service in Sweden, managers´ and co-workers´ perspective on the organization with focus on interprofessional team collaboration

Presentatör: Anna-Karin Mouazzen, doktorand

Sakkunniga:

Jens Wahlström, docent i arbets- och miljömedicin vid Umeå universitet och verksamhetschef för Företagshälsan. 

Maria Engström, professor vid Högskolan i Gävle

Marie Holmefur, professor vid Örebro universitet

Seminarieledare: Mats Eriksson, professor vid Örebro universitet

Anmäl dig till seminariet här senast 18/1, så kommer manus och Zoomlänk skickas ut 1 vecka innan seminariet.