Institutionen för hälsovetenskaper

Halvtidsseminarium: Rose-Marie Wilnerzon Thörn, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

23 september 2022 10:00 – 12:00 C2409, Campus USÖ

Rose-Marie Wilnerzon Thörn håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Arbetets titel: Effects and experiences of immediate mobilization in elective colorectal surgery patients.

Sakkunniga: 
Malin Nygren-Bonnier, Karolinska Institutet
Maria Jaensson, Örebro universitet
Eva Szabo, Region Örebro län

Seminarieledare: Elisabeth Westerdahl

Anmäl dig till seminariet här senast 15/9, så kommer manus att skickas ut en vecka före seminariet.