Institutionen för hälsovetenskaper

Manusseminarium: Jakob Hedlund, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

02 februari 2022 10:00 – 12:00 Zoom

Titel: Learning in the operating room; from student nurse anesthetists and supervisors perspectives. An integrative review.

Presentatör: Jakob Hedlund, doktorand

Granskare: Louise Norlander och Desiree Wiegleb Edström

Seminarieledare: Mats Eriksson

Anmäl dig till seminariet här senast 25/1, så kommer manus och Zoom-länk att skickas ut till dig en vecka före semiariet.