Institutionen för hälsovetenskaper

Temaseminarium: Evidensbegreppet – innebörd, metod, fallgropar

08 november 2022 13:00 – 15:00 Konferensrum Professorn (S-huset, UFC, vån 2)

Presentatörer: Monica Hultcrantz (med.dr.), Region Stockholms HTA-enhet (tidigare SBU) och Ylva Nilsagård (docent), UFC samt Ingemar Engström (aff. professor), UFC

Anmäl dig här!

Arrangeras av UFC, Region Örebro län.