Institutionen för hälsovetenskaper

REAL-seminarium

13 maj 2022 10:00 – 12:00 C2409, Campus USÖ

REAL-seminarium om brukarmedverkan inom forskning

Presentatörer: Jörgen Lundälv och Lena Lundqvist

Jörgen Lundälv, disputerade 1998 i socialpolitik vid Helsingfors universitet och har sedan dess ägnat sig åt forskning om utsatta grupper och livsförhållanden i samhället. Han har lång erfarenhet av egen forskning med brukarmedverkan (inkluderande forskning) men också arbete med forskningspolitik och brukarmedverkan (patient involvement) i såväl medicinsk forskning som multidisciplinära studier. Sedan 2007 är han docent i trafikmedicin vid Umeå universitet (Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap) och sedan 2011 docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete).

Titel för presentationen: Tid för brukarmedverkan i forskningen? Om allvaret med demokrati, delaktighet och acceleration i forskningspraktiken

Lena Lundqvist, är ordförande i cancerföreningen Livsgnistan och även i bröstcancerföreningen Hilda. Lena är aktiv patientrepresentant i forsknings studien DiGi Yoga studien. Den 13 maj kommer Lena kommer berätta kort om hur hon ser på att vara delaktig i forskning samt delta i diskussionen runt brukarmedverkan.

Anmäl dig till seminariet här senast 9 maj.