Institutionen för hälsovetenskaper

Högre seminarium: Diskutera en kvalitativ forskningsansats

22 september 2023 10:00 – 12:00 P206, Prismahuset

Välkommen till seminarium att diskutera en kvalitativ forskningsansats, ”Interpretive description”, beskriven av Sally Thorne. Ansatsen kopplas specifikt till sjuksköterskeprofessionen men ansatsen och diskussionen är intressant även för andra hälsoprofessioner.

Vi läser Sallys metodbeskrivning (maila This is an email address för texten) samt en svensk studie som tillämpar metoden.

  • Saarnio, L., Boström, A. M., Hedman, R., Gustavsson, P., & Öhlén, J. (2019). Enabling at-homeness for older people with life-limiting conditions: A participant observation study from nursing homes. Global Qualitative Nursing Research, 6, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2333393619881636
  • Interpretive description, Sally Thorne. I Beck, C. T. (Ed.). (2013). Routledge international handbook of qualitative nursing research. Routledge.