This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Temaseminarium om Nära vård: Mötet mellan forskning och klinisk verksamhet

23 mars 2023 10:30 – 12:00 Distans

Titel: Riktat hälsofrämjande arbete för att nå fler målgrupper?

Agenda
10:30 - 10:40 Inledning
Docent Ylva Nilsagård, forskningsledare Nära vård

10:40 - 11:05 Varberga-projektet
Professor Fawzi Kadi och Med Dr Andreas Nilsson – Örebro Universitet

11:05 - 11:30 Min hälsa – ett utvecklingsprojekt från Vuxenhabiliteringen
Marie Matérne, Med Dr och verksamhetsutvecklare, Linda Westling, verksamhetsutvecklare och Elisabeth Ljunglöf, verksamhetschef, Vuxenhabiliteringen

11:30 - 12:00 Diskussion

Seminariet riktar sig till forskare, klinikmedarbetare och chefer inom region och kommuner samt universitet.

Språk: Detta seminarium hålls på svenska.

Anmäl dig här!

Arrangeras av UFC, Region Örebro län.