Institutionen för hälsovetenskaper

Interprofessionellt lärande - seminarium

08 december 2020 15:00 Zoom

Under året arrangerar gruppen för medicinsk pedagogik seminarier där vi diskuterar synsätt på lärande och strategiska pedagogiska frågor. Varje seminarium bygger på läsning av en gemensam text som vi diskuterar tillsammans. Målet är en ökad medvetenhet och kompetens i pedagogiska frågor.

Denna gång är temat interprofessionellt lärande i centrum. Vi står inför en förändring i hälso- och sjukvården där interprofessionell kompetens blir mer och mer angelägen, och därmed frågan hur vi förbereder studenter för samverkan över professionsgränser.

Kapitlet som vi diskuterar är ”Interprofessional programs to develop clinical reasoning” skrivet av Rola Ajjawi, Rosemary Brander och Jill Thistlethwaite. Det hämtas ur boken Clinical Reasoning in the Health Professions, 4th Edition, Elsevier. Författarna introducerar nyckelbegrepp kring interprofessionellt lärande samt föreslår hur forskning och klinisk praktik kan samverka i utbildning mot interprofessionellt kliniskt resonemang.

Mejla This is an email address så får du en kopia av texten inför seminariet.