Institutionen för hälsovetenskaper

Seminarium predisputation: Malin Karlberg Traav, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

01 juni 2020 10:00 Zoom

Avhandlingens titel: "Evidence-based nursing - reflections from different perspectives"

Granskare: Maria Hälleberg Nyman, Lis Sjöberg, Annika Söderman samt Jenny Windahl. Samtliga tillhörande Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Digitalt deltagande
För att erhålla avhandling samt länk till digitalt deltagande, vänligen anmäl intresse senast tisdagen den 26 maj.