Institutionen för hälsovetenskaper

Slutseminarium: Annica Caldeborg, idrottsvetenskap

21 januari 2021 13:15 Digitalt via Zoom

Titel: Intergenerational Touch in Physical Education – A Student Perspective

Presentatör 
Annica Caldeborg, doktorand, Örebro universitet

Sakkunniga
Gunn Nyberg, docent, Idrotts- och hälsovetenskap, Högskolan Dalarna
Valeria Varea, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Seminarieledare 
Marie Öhman, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Sista anmälningsdag för seminariet har nu passerat. För att göra en sen anmälan, kontakta This is an email address.