Institutionen för hälsovetenskaper

Slutseminarium: Elin Karlsson, handikappvetenskap

30 november 2021 13:00 – 15:00 Digitalt via Zoom och P261

Titel: ICF- core sets for hearing loss; validation and operationalization of Brief ICF-Core set for hearing loss into a self-assessment instrument

Presentatör
Elin Karlsson, doktorand, Örebro universitet

Sakkunniga
Marie Öberg, docent, Linköpings universitet och Henrik Danielsson, professor, Linköpings universitet

Seminarieledare
Elina Mäki-Torkko, professor, Örebro universitet

Anmäl dig till slutseminariet här senast den 22 november, så kommer manus samt Zoom-länk att skickas ut till dig en vecka före seminariet.