Institutionen för hälsovetenskaper

Slutseminarium: Erik Witte, handikappvetenskap

23 oktober 2020 13:00 Zoom, P101

Titel: Ett svenskt fonetiskt perceptionstest i brus för vuxna med hörselnedsättning

Presentatör: Erik Witte, doktorand, Örebro universitet

Sakkunniga:

Stig Arlinger, professor emeritus, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet

Örjan Dahlström, docent, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet

Seminarieledare: Elina Mäki-Torkko, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Anmäl dig till seminariet här senast 15 oktober. Manus skickas till dig en vecka före seminariet, tillsammans med Zoom-länk.