Institutionen för hälsovetenskaper

Slutseminarium: Karl Jansson, idrottsvetenskap

26 januari 2021 13:15 Digitalt via Zoom

Titel: Gud vad jobbigt! – religion, etnicitet och kön i skolämnet idrott och hälsa

Presentatör 
Karl Jansson, doktorand, Örebro universitet

Sakkunniga
Kerstin von Brömssen, professor, Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk, Högskolan Väst
Dean Barker, docent, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Seminarieledare 
Mikael Quennerstedt, professor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Anmäl dig till seminariet här senast den 18 januari. Manus och Zoomlänk skickas till dig en vecka före seminariet.