Institutionen för hälsovetenskaper

Spikning: Annika Söderman, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

27 augusti 2021 10:00 Prismafoajén våning 2, samt digitalt via Zoom

Annika Söderman, Institutionen för hälsovetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Avhandlingens titel: "Evaluating the Swedish Dignity Care Intervention within municipality healthcare - for older persons with palliative care needs".

Datum för disputation: 17 september 2021, kl 09:00, Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet.