Institutionen för hälsovetenskaper

Spikning: Lis Sjöberg, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

19 augusti 2021 12:00 Prismafoajén våning 2, samt digitalt via Zoom

Lis Sjöberg, Institutionen för hälsovetenskaper, spikar sin avhandling i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap.

Avhandlingens titel: "Healthcare interventions in children with congenital limb reduction deficiency - long term outcomes and experiences of decisions made during childhood".

Datum för disputation: 10 september 2021, kl 09:00, Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet.