Institutionen för hälsovetenskaper

Temaseminarium: Habiliteringsforskning i relation till Nära vård-omställningen

01 september 2022 13:00 – 14:30 Digitalt via Zoom

1) En överblick av aktuella projekt
Liselotte Hermansson (adj. professor)

2) Tolkning på distans mellan talat och tecknat språk
Camilla Warnicke (fil. dr.)

3) Delaktighet i fysisk aktivitet hos unga med autismspektrumtillstånd  
Susann Arnell (doktorand)

Anmäl dig här!

Arrangeras av UFC, Region Örebro län.