Institutionen för hälsovetenskaper

Halvtidsseminarium: Ulrika Westerling, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

07 december 2022 10:00 – 12:00 C3102, Campus USÖ samt digitalt via Zoom

Ulrika Westerling håller sitt halvtidsseminarium i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Arbetets titel: Care of older adults in primary health care

Sakkunniga:
Hans Thulesius, professor, Linnéuniversitetet
Caroline Wachtler, med.dr., distriktsläkare, Karolinska institutet
Karin Blomberg, professor, Örebro universitet

Ordförande: Agneta Anderzén Carlsson

Anmäl dig till seminariet här senast 29/11, så kommer manus och zoomlänk att skickas ut en vecka före seminariet.