Institutionen för hälsovetenskaper

Information om covid-19

Du hittar information om vilka försiktighetsåtgärder som gäller på KTC, med anledning av covid-19, på Blackboard.