Institutionen för hälsovetenskaper

2,5 miljoner till ny hörselforskning

Hörselforskningsfonden delar ut pengar till flera forskningsprojekt.

HRFs fond delar nu ut det största beloppet sedan starten 1989. Anslagen går till tio projekt, varav hälften tillfaller forskare som har en koppling till Institutet för handikappvetenskap (IHV). Dessa forskare är Elin Karlsson (Örebro), Elisabeth Thorén (Lund), Michaela Socher, Stefan Stenfelt och Sumru Keceli (Linköping).

Läs mer om forskningsprojekten här (HRFs hemsida)

Stort grattis!