Institutionen för hälsovetenskaper

Mats Eriksson i Kuala Lumpur

Mats Eriksson, professor med forskarinriktning på omvårdnad av barn, arrangerade en workshop vid en världskonferens om barn och smärta i Kuala Lumpur i juli, och presenterade tillsammans med kolleger det senaste om föräldrars roll i smärtbehandling.