Institutionen för hälsovetenskaper

Ny docent i omvårdnadsvetenskap

Foto av Emma Ohlsson Nevo.

Fotograf: Elin Abelson

Emma Ohlsson Nevo har utsetts till docent i omvårdnadsvetenskap vid Fakulteten för medicin och hälsa.

Emma Ohlsson Nevo är legitimerad sjuksköterska samt specialistsjuksköterska i akut- och olycksfall. Hon är anställd vid Region Örebro län, där hennes kliniska verksamhet och forskning kretsar kring patienter som har drabbats av cancer. Emma har också ett uppdrag som cancersamordnare för regionen.

Emma disputerade 2013 på Örebro universitet med en avhandling om kolorektalcancers påverkan på patienters och anhörigas fysiska, psykiska och sociala liv. Hennes följande forskning har handlat om livskvalitet och rehabilitering vid cancersjukdom. Emma är medlem av det nationella forskarteamet Protoncare.

Vid Institutionen för hälsovetenskaper handleder Emma doktorander och magisterstudenter.

Läs mer på Emmas profilsida