Institutionen för hälsovetenskaper

Virtuellt forskningsfika

Pich

Pain in Child Health (PICH) Research Training Initiative är en internationell forskarskola för de som sysslar med barnsmärtforskning. Lärare och mentorer i PICH är världsledande forskare inom bl a psykologi, anestesiologi och omvårdnad. Flera av barnsmärtdoktoranderna från Örebro universitet är eller har varit antagna till PICH-programmet som ger ett fantastiskt kontaktnät och blir en språngbräda till den internationella forskarscenen.

När nu coronapandemin omöjliggör resor till konferenser och workshops provar PICH ett nytt grepp. Det är studenterna själva som tagit initiativ till att sammanställa en lista över seniora forskare som ställer upp på en timmes virtuellt forskningsfika. På listan presenteras forskarna, som alla tillhör toppskiktet av världens barnsmärtforskare sig själva och sitt område och hur många studenter de kan träffa. Studenterna får själva boka in sig och ta kontakt. Under mötet får de sedan ställa frågor och diskutera sina forskningsidéer, eller kanske frågor om karriär och nätverk. Ämnet är valfritt utifrån studentens önskan.

Från forskargruppen PEARL vid Örebro universitet medverkar Mats Eriksson och Randi Dovland Andersen. ”Det här är en fantastisk idé för att kunna fortsätta internationaliseringen i forskningen, trots Covid-19”, säger Mats Eriksson som också ingår i PICHs internationella lärarteam. ”Aktiviteten är redan hög, särskilt eftersom jag skrivit att jag har kakor. Jag får väl skicka ett recept i förväg” säger Mats.

Länk till PICH.