Institutionen för hälsovetenskaper

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning

Inom institutionen finns god erfarenhet av att planera och genomföra uppdragsutbildningar utifrån uppdragsgivarens speciella utbildningsbehov såväl campus- som distansutbildning.

Det går även bra att köpa enstaka platser på våra reguljära kurser!