Institutionen för hälsovetenskaper

Medicinsk teknik inom praktisk sjukvård, 7,5 hp

Om uppdragsutbildningen

Medicinsk teknik inom praktisk sjukvård 7.5 hp är en uppdragsutbildning som ges i samverkan mellan Medicinsk Teknik, Region Örebro län och Örebro universitet. Utbildningen vänder sig till MT-samordnare inom Region Örebro län.

Innehåll och mål

Syftet med kursen är att deltagarna ska tillägna sig ökade tekniska och fysikaliska kunskaper om den i sjukvården idag vanligt förekommande medicintekniska utrustningen. Därtill ska kursdeltagarna efter avslutad kurs ha fått kunskaper om upphandling, säkerhet och kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning samt de lagar och förordningar som gäller för medicinteknisk utrustning.

Gå vidare för att se kursplanen

Genomförande

Följande kursdagar är bokade:

  • 21-22 september
  • 5-6 oktober
  • 19-20 oktober
  • 8-10 november

 Samtliga sammankomster kommer att ske på USÖ.

Eftersom ett moment i kursen är ett grupparbete är det en fördel om följande dagar kan bokas av för arbetet inom grupperna:

  • 29 september
  • 13 oktober
  • 27 oktober

Dessa dagar kommer dock inte vara handledda

Kursen avslutas med en hemtentamen som skickas ut måndag 13:e november och som lämnas in senast torsdagen den 16:e november.

Anmälan

Maximalt antalet platser på kursen är 30. Om antalet ansökningar överstiger 30 förbehåller sig uppdragsgivaren rätten att fördela kursplatserna så att en representativ spridning av deltagare från olika kliniker/enheter inom Region Örebro län erhålls. Minsta antal deltagare för genomförande är 16 personer.

Sista anmälningsdag 2017 05 26

Antagningsbesked kommer att sändas ut så snart som möjligt efter att anmälningstiden gått ut. Kontakta kursansvarig om du skickat in anmälan men inte fått något besked om antagning 2017-06-09.

Kursen är kostnadsfri för antagen deltagare anställd inom Region Örebro län och finansieras genom avtal mellan Medicinsk Teknik och Ledningskansliet.

Kurslitteraturen är kostnadsfri för antagen deltagare och delas ut vid första kurstillfället.

Kursansvarig

Frågor angående kursen besvaras av:

Stina Jorstig
019 – 602 34 51
This is an email address

Kursadministration

Sissela Ivhall

Tjänstetitel: Utbildnings- och forskningsadministratör Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Sissela Ivhall

E-post:

Telefon: 019 301405

Rum: L2457

Sissela Ivhall