Institutionen för hälsovetenskaper

Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning 2 hp

Handledarutbildning för yrkeshandledare inom medellånga medicin- och vårdutbildningar Region Örebro län.

Handledning och bedömning

I ett nära samarbete mellan Utbildningscentrum Region Örebro län och Örebro universitet genomförs i början av höstterminen 2018 en handledarutbildning för yrkeshandledare omfattande tre schemalagda heldagar på Örebro universitet.

Kursens innehåll fokuserar på områden som kunskap och lärande, olika lärstilar, handledningsmodeller, handledarrollen, återkoppling och bedömning.

Kursdagarna är schemalagda med föreläsningar, grupparbeten, gruppövningar vilka utgår från egna erfarenheter. Obligatorisk närvaro.

Torsdag 22/11, Tisdag 27/11 och Onsdag 28/11 mellan kl 8.30 - 17.00

Kursintyg utfärdas efter genomförd utbildning. Finns intresse ges möjlighet att examineras genom en hemtentamen vilket motsvarar 2 hp. Högskolepoängen kan tillgodoräknas i kursen Handledarutbildning 7,5 hp.

 

Utbildningen vänder sig till dig som handleder studenter i verksamhetsförlagd utbildning inom medellånga medicin- och vårdutbildningar (arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram).

Anmälan är stängd.

Carina Björkman, studierektor Utbildningscentrum, Region Örebro Län This is an email address

Ulla Ohlsson, kursansvarig, Institutionen för Hälsovetenskaper, Örebro universitet, This is an email address