Medicin, avancerad nivå, Akutsjukvårdens diagnostik och behandling, 7,5 hp

Kursen innehåller fördjupade studier inom patofysiologi, farmakologi och behandlingsmetodik för att ge kunskap och färdighet som den avancerade specialistsjuksköterskan behöver för att självständig kunna genomföra avancerade bedömningar och åtgärder utifrån de riktlinjer som styr respektive verksamhet. Differentialdiagnostisk kunskap krävs för att självständigt kunna genomföra bedömningar. I kursen ingår analys och tolkning av diagnostiska undersökningar, såsom bild- och ultraljudsteknik, elektrokardiogram och laborationsprover. Kursen innehåller även behandling med sårförslutning vid mindre sårskador som kan ge ett utvecklat arbetsfält för sjuksköterskan.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7326