Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design, 15 hp

Kursen vänder sig till dig med intresse för medicin och som vill fördjupa dig inom det medicinska vetenskapsområdet. Du får möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i att skriva forskningsplan, forskningsanslagsansökning och en litteraturöversikt inom ett relevant område. Du skaffar dig även förmåga att integrera teori och praktik i statistik och klinisk prövning. Att systematiskt reflektera och värdera ingår i kursen genom t ex opposition och evaluering av varandras resultat. I kursen ingår skriftlig och muntlig framställning av vetenskapliga texter.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, veterinärexamen, fysioterapeutexamen eller kandidatexamen i idrottsvetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 5 tillfällen på Campus Örebro om vardera 2-5 dagar.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7334