Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod inom medicinsk laboratorievetenskap.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för hälsovetenskaper

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, veterinärexamen, fysioterapeutexamen eller kandidatexamen i idrottsvetenskap. Dessutom krävs Engelska 6/Engelska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Övrigt: 5 träffar i Örebro omfattande 2-5 dagar vardera. Kommunikationsverktyget är Blackboard.

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H7331