This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Att söka till utbildning på forskarnivå med extern/annan form av finansiering

Så här går en ansökan till:

Under respektive datum för antagningsmöte finns två länkar, en för att ansöka och en för att boka antagningsseminarium. Du behöver gå in på båda länkarna. 

  • Den första länken tar dig till sidan för ansökan (som sker elektroniskt). Här hittar du mer information om utbildningen, behörigheter och vilka dokument du behöver ladda upp vid ansökningsförfarandet. 
  • Den andra länken tar dig till den sida där du bokar ett antagningsseminarium. Där finns datum och tider för dessa seminarier. 

Om du har frågor är du välkommen att mejla oss på This is an email address

Ansökningsdatum

Antagning med extern/annan form av finansiering sker fyra gånger per termin enligt mötestider nedan. När ansökningsdatum för kommande antagningsmöte passerat öppnas direkt nästkommande ansökningsperiod. Ansökan till Institutionen för hälsovetenskaper sker elektroniskt. Observera att endast en fullständig ansökan kommer att behandlas. För att ansökan ska tas upp vid ett antagningsmöte ska den föregås av ett antagningsseminarium.

Antagningsseminarium

Enligt "Riktlinjer och checklista inför antagningsseminarium till utbildning på forskarnivå för Institutionen för hälsovetenskaper" (ORU 1.2.1-06604/2018) är antagningsseminarium är ett tillfälle där den sökande doktoranden tillsammans med sin tilltänkte huvudhandledare presenterar det planerade forskarutbildningsprojektet.

Antagningsseminarium ska äga rum senast 4 veckor innan antagningsmöte, och bokas enligt fastställda tider nedan.

Seminariet beräknas ta ca 45 minuter och leds av ämnes-/inriktningsansvarig. Sökande doktorand inleder med att presentera sin forskningsplan, ca 15 minuter. Efter presentationen följer en diskussion om forskningsplanen, så som eventuella svårigheter som kan föreligga, hur handledarskapet ser ut, doktorandens insatser i arbetet samt etiska aspekter och de etiska tillstånd som kommer att behövas. Innan seminariet avslutas identifieras vad som eventuellt behöver kompletteras inför beslut om antagning. Detta dokumenteras av den sökande doktoranden och tilltänkt huvudhandledare.

Beslut

Vid datumet för antagningsmöte tas din ansökan upp i kollegiet och därefter tar prefekt beslut om eventuell antagning . Några dagar efter antagningsmötet meddelas beslutet till dig.


Antagningsmöten 2022


8 februari 2022

8 mars 2022

5 april 2022

10 maj 2022

13 september 2022

18 oktober 2022

15 november 2022

13 december 2022