This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Att söka till utbildning på forskarnivå med extern/annan form av finansiering

Så här går en ansökan till:

Under respektive datum för antagningsmöte finns två länkar, en för att ansöka och en för att boka antagningsseminarium. Du behöver gå in på båda länkarna. 

 • Den första länken tar dig till sidan för ansökan (som sker elektroniskt). Här hittar du mer information om utbildningen, behörigheter och vilka dokument du behöver ladda upp vid ansökningsförfarandet. 
 • Den andra länken tar dig till den sida där du bokar ett antagningsseminarium. Där finns datum och tider för dessa seminarier. 

Vid datumet för antagningsmöte tas din ansökan upp i kollegiet och därefter tar prefekt beslut om eventuell antagning . Några dagar efter antagningsmötet meddelas beslutet till dig.

Om du har frågor är du välkommen att maila oss på This is an email address.

Ansökningsdatum

Antagning med extern/annan form av finansiering sker fyra gånger per termin enligt mötestider nedan. När ansökningsdatum för kommande antagningsmöte passerat öppnas direkt nästkommande ansökningsperiod. Ansökan till institutionen för hälsovetenskaper sker elektroniskt. Observera att endast en fullständig ansökan kommer att behandlas. För att ansökan ska tas upp vid ett antagningsmöte ska den föregås av ett antagningsseminarium.

Antagningsseminairum

Antagningsseminarium är ett tillfälle där den sökande doktoranden tillsammans med sin tilltänkte huvudhandledare presenterar det planerade forskarutbildningsprojektet. Antagningsseminarium ska äga rum senast 4 veckor innan antagningsmöte, och bokas enligt fastställda tider nedan.

 

Antagningsmöte 2020-02-11

 • Sista ansökningsdag har passerat.

Antagningsmöte 2020-03-10

 • Sista ansökningsdag har passerat.

Antagningsmöte 2020-04-14

 • Sista ansökningsdag har passerat.

Antagningsmöte 2020-05-12

 • Sista ansökningsdag har passerat.

Antagningsmöte 2020-09-15

 • Sista ansökningsdag har passerat.

Antagningsmöte 2020-10-20

Antagningsmöte 2020-11-17

 • Sista ansökningsdag är 6 oktober. Anmälan öppnar 9 september.
 • Datum för antagningsseminarium Medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap 19 oktober, anmäl dig här.
 • Datum för antagningsseminarium Handikappvetenskap 20 oktober, anmäl dig här.

Antagningsmöte 2020-12-15

 • Sista ansökningsdag är 3 november. Anmälan öppnar 7 oktober.
 • Datum för antagningsseminarium Medicinsk vetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap 16 november, anmäl dig här.
 • Datum för antagningsseminarium Handikappvetenskap 17 november, anmäl dig här.