Institutionen för hälsovetenskaper

Arbetsterapeutprogrammet HT22

Nedan finns information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sorterad kursvis.

Termin 4 och Termin 6
SITHS-kort hämtas ut i samband med din VFU start tillsammans med din handledare. Ta med giltig legitimation.