Institutionen för hälsovetenskaper

Audionomprogrammet HT21

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker vid den Audiologiska utbildningsenheten (AudU).
AudU omfattar tre hörselvårdande enheter i Region Örebro län: 1) Audiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, 2) Hörcentralen vid Karlskoga lasarett, och 3) Hörcentralen vid Lindesberg lasarett.

Fördelning av VFU-platser faller inom ansvarsområdet för kursansvarig.