Institutionen för hälsovetenskaper

Röntgensjuksköterskeprogrammet HT22

Nedan finns information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sorterad kursvis.
I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom röntgenavdelningar, allmän och akut omvårdnad. Tjänstgöring förekommer kvällar och helger. Platser för den verksamhetsförlagda utbildningen finns vid länets tre sjukhus och på andra sjukhus utanför Örebro län.