Institutionen för hälsovetenskaper

Sjuksköterskeprogrammet HT22

Nedan finns information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sorterad kursvis. Studiehandledningar och bedömningsformulär finns i kurswebben Blackboard. Studenten ansvarar för att VFU-platsen får tillgång till dessa.

Termin 4 - Kurskod OM311G