Institutionen för hälsovetenskaper

Specialistsjuksköterskeprogrammen HT22

Nedan finns information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under respektive specialistsjuksköterskeprogram. Studiehandledningar och bedömningsformulär finns i kurswebben Blackboard. Studenten ansvarar för att VFU-platsen får tillgång till dessa.

Akutsjukvård T3 - Kurskod OM208A

Ambulanssjukvård T3 - Kurskod OM210A

Anestesisjukvård T1 - Kurskod OM211A

Anestesisjukvård T1 - Kurskod OM213A

Hälso- och sjukvård för barn och ungdom T1 - Kurskod OM217A

Företagssjuksköterska T3 - Kurskod OM222A

Akutsjukvård
Verksamhetsförlagd utbildning genomförs under termin 3 - hösttermin.

Ambulanssjukvård
Verksamhetsförlagd utbildning genomförs under termin 3 - hösttermin.

Anestesisjukvård
Under termin 1 ingår fältstudier, och 3 veckor VFU som fortsätter på vårterminen under termin 2 som är den längre period med verksamhetsförlagd utbildning.

Hälso- och sjukvård för barn och ungdom
Programmet går på helfart under 1 år.
Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs i huvudsak till Region Örebro län och länets alla kommuner.

Företag
Programmet går på halvfart under två år.
Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) genomförs under termin 3 - hösttermin.