Institutionen för hälsovetenskaper

Covid-19-inormation för VFU inom hälso- och sjukvård

Med anledning av det förbättrade läget avseende tillgång på skyddsutrustning, inarbetade rutiner hos kliniska handledare och studentansvariga, har beslut fattats i samråd mellan universitetsledning och smittskyddsläkare på RÖL, att ta bort tidigare restriktioner avseende studenters deltagande i sk ”Covid-vård”.
Studenter följer, precis som tidigare, samma hygienriktlinjer som medarbetare inom RÖL och kommer att VFU-placeras på sedvanligt sätt. Vid eventuella frågor - ta kontakt med programansvarig på universitetet eller programansvarig studierektor på Utbildningscentrum RÖL.