Handelshögskolan vid Örebro universitet

Disputation: David Knezevic, nationalekonomi

08 mars 2019 13:15 Hörsal M, Musikhögskolan

David Knezevic, disputerar i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "The Treasurer's Guide to the Municipality - Essays on Sub-Sovereign Finance”

Opponent: Professor Stig Vinther Møller, Aarhus University

Lägg till i din kalender