Handelshögskolan vid Örebro universitet

Disputation: Elham Rostami, informatik

21 mars 2023 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Elham Rostami disputerar i informatik på Handelshögskolan vid Örebro universitet

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Tailoring information security policies - a computerized tool and a design theory

Opponent: Professor Steven Furnell, University of Nottingham

Digitalt deltagande: Som åhörare är det möjligt att följa disputationen digitalt via Zoom.