Handelshögskolan vid Örebro universitet

Disputation: Sara Shahin Moghadam, företagsekonomi

30 september 2021 13:15 Hörsal F, Forumhuset

Sara Shahin Moghadam disputerar i företagsekonomi vid Handelshögskolan

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Modelling the Structural Dynamics of Business Networks: Two Agent-based Models of Supply Networks"

Opponent: Davide Secchi, docent, Syddansk universitet, Danmark