Handelshögskolan vid Örebro universitet

Disputation: Solange Mukamurenzi, informatik

05 december 2019 13:15 BIO, Forumhuset

Solange Mukamurenzi, disputerar i informatik vid Handelshögskolan.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "E-government Service Evaluation in Rwanda: A design Perspective”

Opponent: Professor Jeremy Rose, University of Skövde

Lägg till i din kalender